Domů  

 

Dodací podmínky

 

Velkoobchodní činnost je zaměřena na :
a) maloobchodní tržní síť (pravidelné opakované dodávky podle potřeb maloobchodu),
b) majitele, případně správce velkých nemovitostí,
c) servisní firmy z oblasti "Facility managementu",
d) investory a dodavatelské firmy pro nově budované objekty.

Podmínky odběru :
a) pro jednorázový odběr (zpravidla nad 5.000,- Kč) budou dohodnuty po vystavení konkrétní objednávky,
b) pro pravidelné opakované odběry budou dohodnuty po vystavení první objednávky.

Velkoobchodní ceník :
Všechny uvedené ceny jsou základními cenami našeho velkoobchodu pro nadcházející období, s těmito upozorněními :
a) všechny ceny jsou bez daně z přidané hodnoty (19%) a platí pro uvedená balení,
b) v případě dílčího balení bude cena příslušné položky zboží navýšena o minimální pracovní příplatek,
c) ke zboží zahrnutému do systému likvidace nebezpečných látek (zářivky, kompaktní zářivky a výbojky) je účtován
poplatek za ekologickou likvidaci podle zákona,
d) ceny mohou být změněny (a to zejména na základě změny cen u jednotlivých výrobců apod.),
e) doprava zboží na území hl.m.Prahy je zahrnuta v ceně.

Slevy :
Velikost případné slevy z velkoobchodních cen je možno dohodnout v závislosti na platebních podmínkách a velikosti odběru,
a to při první objednávce.

Domů